Eğitim Müfredatımız

Avrupa Dil Portfolyosu, Avrupa Birliği ülkelerin de yabancı dil eğitimini belli bir program için de standart haline getirmiş, Avrupa Birliğinde geçerli resmi bir projedir. American Time Dil Okulları, eğitim sistemini Avrupa Dil Portfolyosuna uyarlamış Türkiye'deki seçkin eğitim kurumlarından biridir.

Yabancı dil eğitiminde Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine uygun eğitim vermenin en önemli unsuru "kendi kendini değerlendirme" diğer bir deyişle " self assessment" sistemidir.

Bu değerlendirme öğrencinin dinleme, anlama, sözlü ve yazılı iletişim becerilerini göz önüne alarak 5 seviyeden her birinde neler yapabileceğini açıklayan tanımlar içerir.

Bu sistem dâhilinde öğrenci dil eğitimindeki hedeflerini kendi belirleyebilmekte, kendini daha doğru değerlendirebilmektedir. Böylece eğitim sonunda kat ettiği yolu daha net görebilir ve eğitimine kendi yön verebilir.