Hemen Yaz
Hemen Ara

Ücretsiz deneme dersi için hemen formu doldur!


48 Günde İngilizce

Bilgi Al

Diğer Yazılar

48 Günde İngilizce

Bu program, dünyada bilinen en etkili, en hızlı ve en kolay dil öğrenme yöntemidir. Bu programda öğrencilere meslekleri doğrultusunda en çok ihtiyaç duyacakları kelimeler ve cümle yapıları öğretilirken hayat boyu belki de hiç kullanmayacakları ve hatta bir Amerikalının ve İngiliz’in günlük yaşamda hiç kullanmadığı gereksiz gramer bilgileri ve kelimeler öğretilmez. 48 günde İngilizce kursları, öğrencilerine en kısa sürede ve en etkili şekilde kelime ve konuşma ağırlıklı bir İngilizce eğitimi verir.


Programa başladığınızda ilk iki günlük süre içerisinde ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde İngilizce öğrendiğinize siz de şaşıracaksınız.


Program Detayları;


Program 48 ders günü sürer.

Haftada 3 gün ders yapılması önerilmektedir.

Program toplamda 4 modülden oluşmaktadır. 12 günlük süreçte 1 modül tamamlanmaktadır.

Öğretmen ders içinde Türkçe konuşmaktan çekinmez, konu ve kelime anlatımlarını Türkçe dilinde yapar.

48 günde İngilizce programında sayılar, renkler, alfabe gibi ezbere dayalı bilgiler öğretilmez.

48 günde İngilizce programlarında öğretmen, öğrencilerin bir sınava hazırlanmadığının bilincindedir. Dolayısı ile sadece sınavlarda öğrencinin önüne çıkması beklenen detaylı grameri uzun uzun anlatmaz.

Öğretmenler ders defterindeki plana uymakla yükümlüdür. Ders defterinde tüm günler için hedef gramer açıkça belirtilmektedir.

Hedef gramer, dersin ilk bölümünde, öğrenciye Türkçe olarak anlatılır.

Gramer anlatımının hemen sonrasında, öğrenciye SÖZLÜ olarak, cümle bazında çeviri yaptırılır. Çevirinin Türkçe’den İngilizce’ye yapılması önerilir. Dersin bu bölümünde her öğrencinin maksimum 25 Türkçe cümleyi, İngilizce’ye çevirmesi gerekmektedir. Çeviri tek tek, cümle cümle yapılır.

Cümle bazında sözlü çeviri süreci tamamlandığında yine aynı konuya ilişkin maksimum 10 Türkçe cümle yazılı olarak öğrenciye verilir ve öğrencinin bu cümleleri yazılı olarak çevirmesi beklenir.

48 Günde İngilizce

İlk 2 kurs günü başka hiçbir aktivite yapılmaz.

Kursun 36. gününün sonuna kadar tüm bu aktiviteler aynı sırayla HER KURS GÜNÜ yapılır.

3. kurs gününden başlamak üzere HER KURS GÜNÜ bahsedilen tüm çeviri çalışmalarının SONUNDA, minimum 30 dakika olmak üzere “Interaction” çalışması yapılır. Öğretmen İngilizce sorular sorar, öğrencinin bu sorulara yine İngilizce cevap vermesini bekler. Süreç maksimum 30 dakikadır. Ancak bu çalışmanın 30 dakikayı ne kadar aşacağına öğretmen karar verir.

7. kurs gününden başlamak üzere, ders sonlarında, öğretmen öğrencilere birer konu verir ve dört dakika boyunca o konu ile ilgili görüş belirtmesini bekler. Bir başka deyişle, öğrencilerimiz kursun 7. gününden itibaren HER KURS GÜNÜ 4 dakikalık hazırlıksız konuşmalar yaparlar.

Kursun dördüncü seviyesi (Son 12 günü) konuşma çalışmaları ağırlıklıdır. Bu yüzden son seviyenin Yabancı Eğitmen ile tamamlanması tavsiye edilir. Son seviyede öğrenciler “Public Speaking” çalışması yaparlar. Son seviyenin HER KURS GÜNÜ öğrencilere belirli bir konuda hazırlıklı konuşma yaptırılır. Söz konusu konuşmaların konuları, kitapta günlere ayrılmış şekilde verilmiştir.

Kursun dördüncü seviyesi (son 12 gün) öğrenciler belirli konularda “Essay” yazarlar. Bu yazma çalışmalarının konuları kitapta günlere ayrılmış şekilde verilmiştir.

Program boyunca öğretilmesi planlana kelimeler her seviyede 250 kelime olacak şekilde, İngilizce de ki en çok kullanılan 1250 kelime arasından özenle seçilmiştir.

Kurs boyunca öğrencilere her gün dört günlük sosyal ifade öğretilir. Söz konusu günlük sosyal ifadeler kitapta günlere ayrılmış şekilde belirtilmiştir.

Kurs boyunca öğrenciler her gün sosyal ifadeler ve deyimlerin sıkça yer aldığı metinler okurlar. Söz konusu metinler kitapta günlere ayrılmış şekilde verilmiştir.

Kursun ikinci, üçüncü ve dördüncü seviyesinde öğrencilere bir İngilizce kitap okuma ödevi verilir. Bir başka deyişle, kurs boyunca öğrencinin toplam 3 kitap okuması beklenir. Kitapların belirlenmesinde görev ve sorumluluk öğretmenindir.

Öğretmen ders içerisinde yapacağı dinleme ve izleme çalışmalarında tamamen özür bırakılmıştır. 48 günde İngilizce programları, öğretmenleri yalnızca 1 dinleme cd’si ile sınırlamaz. Öğretmen sınıfta bilgisayarla internetten seçeceği videoları izletir. İzleme ve dinleme çalışmalarında öğretmen her ne kadar özgür bırakılmış olsa da öğrencilere stüdyo çekimlerinin değil sokakta ki gerçek dil kullanımlarının izletilmesi ve dinletilmesi önerilir.


Seviye sonlarında öğrenciye geçme-kalma sınavı uygulanmaz. Öğrenci ve öğretmeni geride bırakılan seviye ile ilgili görüş alış verişinde bulunurlar ve öğrencinin devam ya da tekrar durumuna, -Eğitmen Kanaati esas alınacak şekilde- karar verilerek yönlendirme yapılmaktadır.

48 günde İngilizce programı kalabalık gruplarda “konuşma kulübü” adı altında yapılan çalışmaları benimsemez. Öğrencilerde ki psikolojik bariyerin birbirini tanımayan kalabalık gruplarda yıkılamayacağına inanır. Bu yüzden ekstra konuşma aktiviteleri düzenlenecekse birbirini tanıyan küçük gruplarda düzenlenir.