Hemen Yaz
Hemen Ara

Ücretsiz deneme dersi için hemen formu doldur!


Aynalama Tekniği

Bilgi Al

Diğer Yazılar

Aynalama Tekniği

Bir dilde akıcı olmak yalnızca o dili duraksamadan, tereddüt etmeden ve hızlı bir şekilde konuşmaktan ibaret değildir; bir dilde akıcı olmak aynı zamanda o dilin müzikalitesini ve vurgu yapısını da doğru kullanmayı gerektirir. Dil yapısı itibari ile matematikten ziyade müzik ile birbirine oldukça benzerlikler gösterir.


Dil, sınırlı sayıda yapılar ile – dili oluşturan sesler- sonsuz sayıda anlam içeren cümleler kurabilmemizi sağlarken; müzik, sınırlı sayıda yapılar ile- müziği oluşturan notalar- sonsuz sayıda müzikal eser yaratmamızı sağlar. İkisinin de ortak noktası sınırlılıktan sonsuzluğa doğru giden yapılarıdır. Her dil, bu yüzden aynı zamanda müzikal bir karakter barındır. Dildeki müzikalitenin terminolojik adı entonasyondur.


İngiliz dilindeki konuşma akıcılığınızı geliştirirken entonasyon becerinizi de geliştirmeniz gerekmektedir. Bu beceriyi mükemmel bir seviyeye getirmek için öz pratik ve dinleme başvurabileceğiniz en değerli stratejilerden yalnızca biridir. Dildeki müzikalitenizi geliştirebilmek için kolayca uygulayabileceğiniz bir teknik aynalama tekniğidir. Aynalama tekniği ana dili İngilizce olan konuşmacıları- dizi, film, haber, mülakat ya da şarkı – altyazı aracılığı ile söyledikleri cümleyi onların söyledikleri şekliyle abartarak taklit etmektir. Tek tek cümleleri tıpkı ana dil konuşmacısının tonu, telaffuzu, vurgusu ile aynalamak, tıpatıp aynı şekilde tonlamak İngiliz dilindeki entonasyon becerinize muazzam katkılar sağlayacaktır.