Hemen Yaz
Hemen Ara

Ücretsiz deneme dersi için hemen formu doldur!


B2 Seviye

Bilgi Al

Diğer Yazılar

B2 Seviye

  Dinleme

  Bilindik bir konu sunumunu doğrudan ve açık bir şekilde, alanımla ilgili bir dersi ya da konuşmayı takip edebilirim.

  Standart dilin kullanıldığı radyo ve televizyon programlarını anlayabilir,konuşmacıların tavır ve tutumunu algılayabilirim.

  Filmlerdeki standart diyalogları anlayabilirim.

  Günlük konuşmalarda geçen soyut ve somut konuların karışık gramer ve söylemlerin temel fikrini anlayabilirim. Bunlara uzmanlık alanının teknik konuları ve tartışmalar da dahildir.

  Anlamak için çeşitli stratejiler kullanabilirim, bunlara ana noktaları belirlemek için dinleme ve metinlerdeki ipuçlarını değerlendirme de dahildir.

  Okuma

  İlgi alanıma ya da işimle bağlantılı konularda haber, makale ve röportajların önemini ve içeriğini hemen anlayabilir, incelemeye değer olup olmadığına karar verebilirim.

  Uluslararası döviz borsalarındaki gelişmeleri yabancı bir televizyon kanalından takip edip ekrandaki teknik finansal bilgileri okuyabilirim.

  Sözlük kullandığım zaman alanım dışında uzmanlık gerektiren özel makaleleri anlayabilirim.

  Kültürel aktivite ( sinema, tiyatro, kitaplar, konserler) yorumları ve içeriğiyle ilgili bilgileri (haberleri) okuyabilir ve ana noktalarını özetleyebilirim.

  Bir sözleşmenin ana hatlarını okuyarak anlayabilirim.

  Medikal ürünlerin ve ilaçların prospektüslerini okuyup kapsamlı bilgi edinebilirim.

  Elektronik cihazların kullanma talimatlarındaki teknik ifadeleri okuyup anlayabilirim.

  Akademik veya ilgi alanıma giren konularda yazılmış mektupları okuyabilir ve önemli noktaları anlayabilirim.

  Televizyon programları ve film alt yazılarını net olarak anlayabilirim.

  Ayrıntılı bir ekspertiz raporunu okuyup anlayabilirim.

  Ev, otel, araba kiralama ya da satın alma ile ilgili sözleşmeleri okuyarak anlayabilirim.

  Kullanma kılavuzuna çabucak bakıp bir sorunun çözümü için gerekli olan açıklamaları bulup anlayabilirim.

  Bir hikaye ya da oyundaki karakterlerin hareketlerinin nedenlerini ve bunların sonuçlarının konu üzerindeki etkilerini anlayabilirim.

  Karşılıklı Konuşma

  Etkili bir şekilde konuşmayı başlatıp, devam ettirip sonuçlandırabilirim.

  Kendi mesleğim hakkında ayrıntılı ve doğru bilgi verebilirim.

  İlgi alanıma giren konularla ilgili ayrıntılı ve doğru bilgi verebilirim.

  Yalnızca telefonda hizmet veren müşteri danışma hatlarını arayarak sorularımı sorabilir, sorularımı ayrıntılı bir şekilde anlatabilir, verilen yanıtları eksiksiz bir şekilde anlayabilirim.

  Duygularımın hangi yoğunlukta olduğunu iletebilir, kişisel öneme sahip olayları ve deneyimleri belirtebilirim.

  Genel konulardaki uzun bir konuşmaya açık ve mühadil bir tavırla dahil olabilirim.

  Bildiğim bir konuda yapılan bir tartışmaya veya konuşmaya anladığımı onaylayarak ve diğer kişileride tartışmaya dahil ederek iştirak edebilirim.

  Bilgiyi kontrol edip onaylayarak, ilginç cevapları takip edip bir röportaj yapabilirim.

  Sözlü Anlatım

  İlgi alanıma giren farklı konularla ilgili açık ve ayrıntılı tanımlar yapabilirim.

  Fikir, olay ve tartışmalı konuları içeren belgesel, röportaj ve haberlerden alınan kısa metinleri anlayabilir ve sözlü olarak özetleyebilirim.

  Film veya oyundan alınan bir bölümdeki konuyu ve olayları anlayabilir sözlü olarak özetleyebilirim.

  Fikirlerimle bağlantılı bir dizi mantıklı neden öne sürebilirim.

  Herhangi bir konuda sunulan seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını anlayabilir, görüşlerimi bildirebilirim.

  Sebep, sonuç ve belirsiz durumlarla ilgili fikir üretebilirim.

  Bir kongre ya da açılışta konuşma yapabilirim.


  Yazma

  İlgi alanımla ilgili konularda açık ve ayrıntılı metinler yazabilirim. (kompozisyon, rapor ya da sunum metinleri)

  Genel konulardaki makale özetlerini yazabilirim.

  Farklı kaynaklar ya da medyadan gelen bilgileri özetleyebilirim.

  Bir görüşe taraf olan veya karşı gelen nedenleri göstererek, bir durumu kompozisyon ve editöre mektup bölümünde irdeleyebilirim.

  Herhangi bir konuda kesin noktalar üzerinde durup pekiştirici ayrıntılar da ekleyerek kompozisyon veya rapor şeklinde sistematik bir tartışma gerçekleştirebilirim.

  Kurgusal veya gerçek olaylarla ilgili ayrıntılı ve kolayca okunabilir bir metin hazırlayabilirim.

  Bir film ya da kitap hakkında kısa bir eleştiri yazabilirim.

  Farklı duygular ve tutumlarla ilgili mektup yazabilir ve olayın -bana göre- önemli yanlarını açığa çıkarabilirim.

  Bir sözleşmenin ana taslağını yazarak hazırlayabilirim.

  Aldığım mal ya da hizmetle ilgili oldukça ayrıntılı bir şikayet veya teşekkür mektubu yazabilirim.

  Uygun cümle yapılarını ve kelimeleri seçerek katılım sertifikası veya takdir belgesi hazırlayabilirim.

  Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) kampasında hazırlanmış seviye tespit sınavına katılarak, siz de seviyenizi öğrenebilirsiniz.