Hemen Yaz
Hemen Ara

Ücretsiz deneme dersi için hemen formu doldur!


Dinleme Becerisi Geliştirme Yöntemleri

Bilgi Al

Diğer Yazılar

Dinleme Becerisi Geliştirme Yöntemleri

Yabancı Dil Öğrenim Metodolojisinde Dil Becerileri Temelde Ikiye Ayrılır:

Alıcı Beceriler (Okuma ve Dinleme) ve Üretici Beceriler (Yazma ve Konuşma). Alıcı Beceriler dile ve dilin sistematik ögelerine (Gramer, Kelime vb.) maruz kaldığımız ve bizi sunulanı algılarken kullandığımız, Üretici Beceriler ise bize öğretileni şekillendirerek kendi ürünümüzü ortaya koyarken kullandığımız becerilerdir. Her ne kadar bir çok örgün ve yaygın eğitim kurumlarında İngilizce eğitimi almış bulunsak da bu eğitimler çoğu zaman Yazılı Dil (Okuma ve Yazma) ağırlıklıdır. Ancak, bir çok birey yabancı dili çoğunlukla akademik amaçlar için değil sosyal etkileşim kurabilme amacıyla öğrenmek ister. Bu da öğrenme sürecinin Sözlü Dil (Konuşma ve Dinleme) ağırlıklı olması gerektiğini gösterir. Konuşma becerisini şimdilik bir kenara koyacak olursak, bu, bir kez daha Dinleme becerisinin önemini gözler önüne serer.


Dinleme Becerisi Nasıl Geliştirilmelidir?

Dinleme Becerisini geliştirmede takip edilmesi gereken aşamalar sırasıyla Dinleme-Öncesi aktivitesi, Dinleme-Esnası aktivitesi ve Dinleme-Sonrası aktiviteleridir. İlk aşama olan Dinleme-Öncesi aktivitesinde, dinlenilecek metnin içerisinde geçmesi muhtemel kavramlar, kelimelerle ilgili önbilgiyi yüzeye çıkarmak veya kavramların yeni olması durumunda aşinalık yaratmak için konu hakkında ufak bir tartışma, konuşma yapılması, kavramların görselleştirme yolu ile edinilmesi sağlanmalıdır.


Tüm Bu Aktiviteleri Beşiktaş İngilizce Kursu American Time Olarak Uygulamaktayız.


Dinleme-Esnası aktivitesi/leri bir çok şekilde yürütülebilir ama bunlardan en geneli çalan metnin belirli kısımlarının eksik bir şekilde dinleyiciye sunulması ve dinleyicinin dinleme esnasında anladıkları ile boşlukları doldurabilir veya buna benzer olarak metindeki spesifik cümlelerin devamı birden çok seçmeli cevap ile ilerler ve dinleyici dinlediği esnada doğru olanı seçebilir. Dinleyicinin duyduğu kelimeleri/cümleleri sıraya koymasını, alakalı konseptlerle eşleştirmesini gerektiren aktiviteler de başka birer örnek olarak gösterilebilir.


Son olarak da Dinleme-Sonrası aktiviteleri çoğu zaman anlamaya yönelik sorular, Doğru-Yanlış soruları, genel bir özet çıkarma, sonucu tartışma vb. gibi bir çok daha farklı aktivite ile devam edebilir ama asıl hedef her zaman dinleyicinin metni, metnin izin verdiği boyutta, genel ve detaylı hatları ile anlayabilmiş olmasıdır.


Bahsi geçen aşamalar sayısız daha farklı aktiviteler ile çeşitlendirilebilir; dinleme parçasında bahsi geçen bağlama, dinleme parçası ile vurgulanmak istenen dilbilgisi yapısına, dinleme parçasının kendi içeriğine göre yine sayısız şekilde uyarlanabilir. Genel olarak dinleme yapmadan önce konuya genel hatlarıyla hakim olmak ve dinlemeden sonra alınan bilgiyi pekiştirmek dinleme becerinizin zamanla gelişmesi için yeterli olacaktır.